Konzervativní investice - největší rébus současnosti

Asi nejsložitějším úkolem pro všechny investiční poradce, malé střadatele, ale i manažery podílových fondů, pojišťoven či penzijních společností je najít v současnosti vhodné konzervativní investice. Problém není ani tak v úrovni rizika, ale především na straně očekávaného výnosu. Pokud si vezmeme jednoduchou investici do „bezpečného“ státního dluhopisu (fondu) či termínového vkladu před pár lety a nyní, tak riziko (schopnost splatit) je stále stejné, ale výnos je diametrálně jiný. Bohužel mnohem nižší, když už ne přímo záporný.

Musíme si zvyknout, že žijeme v době, která vstoupí do učebnic ekonomie a plno lidí si to neuvědomuje. Současné podmínky na finančních trzích jsou naprosto bezprecedentní. Vždyť - zažil už někdo pokles cen ropy za dva roky o 70 procent? Stalo se někdy, že inflace v polovině zemí Evropy byla záporná? Nakupovaly už někdy centrální banky po dobu několika let státní dluhopisy jen pro sebe? Všechny tyto a další skutečnosti srazily úroky z vkladů a dluhopisů k nule, a v některých případech dokonce do záporu.

Proto na několik nejbližších let zapomeňme na výraznější pozitivní úroky z běžných účtů (v Německu se některé účty už dokonce úročí zápornou sazbou, což znamená, že se za uložené peníze platí bance úrok), zapomeňme na termínované vklady s úroky kolem 3 procent. Výnosy dluhopisových fondů budou nejbližších pár let kolísat přinejlepším kolem nuly.

A máme tu Nerudovskou otázku: Kam s ním? Tedy spíše, kam s penězi při investičním horizontu do 3 let? Nebo jak investovat prostředky konzervativních klientů s delším horizontem a přitom nekupovat investice s rovnou záporným výnosem?

V současnosti jsou nejkonzervativnějším „investičním“ produktem (navíc s určitým kladným výnosem a nejlepší likviditou) běžné, respektive spořící účty. Když si k tomu připočteme nulové poplatky a pojištění státem do výše 2,7 milionu korun, tak nemají konkurenci a vyhrávají pro krátké investiční horizonty do 3 let na plné čáře. Svým způsobem se dá říci, že fondům peněžního trhu jako alternativou k bankovním účtům dávno odzvonil umíráček.

Co se týče investic do dluhopisových fondů, tak při záporných výnosech státních dluhopisů je jasné, že těžko mohou nabídnout zhodnocení, na které jsme si v minulých letech zvykli.  Spíše lze očekávat negativní zhodnocení, a to do doby, než se výnosy bezpečných státních dluhopisů vrátí na normální úrovně kolem 4 až 5tiprocent. Bohužel, tato normalizace výnosů bude doprovázena poklesem cen dluhopisů a dluhopisových fondů.

Alternativou státních dluhopisů jsou firemní dluhopisy. Pokud však chceme hovořit o konzervativních investicích, musíme vzít v potaz pouze kvalitní korporátní dluhopisy, tedy ty s investičním ratingem. Bohužel, touto cestou šlo v poslední době mnoho investorů a ceny kvalitních firemních dluhopisů také razantně vzrostly a jejich výnosy jsou pouze asi o 1-2 procenta výše než u státních. Dalším problémem je, že v Čechách takových dluhopisů mnoho není.

Mnoho investorů se v poslední době nechává lákat reklamou o dluhopisech s výnosem okolo 4%, ale i 7 či 8%. Reklamní akce samozřejmě slibují pouze výnos, ale o rizicích nikdo nemluví. Uvědomme si, že tyto dluhopisy nejsou garantované státem a jsou naprosto nelikvidní. Jde vlastně o sázku na to, že daná firma ten daný dluhopis jednou splatí. A není to pravidlem. Vzpomeňme na slavné dluhopisy firem Sazka, NWR či Alia Chem. Jejich držitelé nejsou pravděpodobně plně vyplaceni dodnes!

Vzletně se těmto dluhopisům říká dluhopisy s vysokým výnosem (ale také s vysokým rizikem), jinak také High Yield dluhopisy. Někdo jim říká spekulativní dluhopisy nebo dokonce prašivé. Riziko a výkyvy cen těchto dluhopisů jsou na polovině cesty k akciím, tj. když se daří akciovým trhům, málo firem krachuje a většina HY dluhopisů je splacena a vice versa.

Snížit riziko investic do HY dluhopisů lze také přes jejich diverzifikaci pomocí podílových fondů, což je mnohem jistější způsob investice než samotné HY dluhopisy. Ale pozor, HY dluhopisové fondy už nelze považovat za konzervativní investici! Čistě konzervativní investor by pár nesplacených dluhopisů nemusel vnímat bez zrychleného tepu, a proto tomuto typu klientů nedoporučujeme investovat značnou část majetku jen a pouze tímto směrem. U delšího časového horizontu by pak určitou malou část portfolia měly tvořit právě i akcie, které mají dlouhodobě nejlepší potenciál, mají vynikající likviditu, která i při různých finančních krizích umožňuje získat peněžní prostředky zpět.

Cestou, jak klientovi nabídnout při současné úrokové bídě na finančních trzích konzervativní investici, je použít konzervativní smíšené podílové fondy. Například fond Partners Universe 6 je přímo cílen na tento druh investorů. Jeho doporučený horizont je 3 až 5 let a přesně sleduje výše zmíněné ekonomické cíle. Za prvé - fond aktuálně realizuje prodeje českých státních dluhopisů, protože jejich záporné výnosy neslibují žádný zisk. Za druhé - fond využívá cizoměnové dluhopisy, které stále ještě přinášejí kladný výnos. Za třetí - fond investuje menší část prostředků (kolem 15%) do diverzifikovaného portfolia HY dluhopisů a také do akcií (kolem 15%), které by měly přinést dostatečnou likviditu a potenciální nadvýnos. Fond také plně zajišťuje své investice do české koruny, což při očekávání konce intervencí a následném posílení koruny, ochrání cizoměnové investice fondu a přispívá k menší volatilitě (kolísání) hodnoty podílových listů.

Suma sumárum lze říci, že pro klienty s investičním horizontem do 3 let, je v současnosti nejlepší zůstat na účtech u bank, případně si uzavřít termínové vklady. Za 2 roky se lze opět na investiční produkty podívat a případně změnit strategii dle aktuálních výnosů a trendů. Pro klienty s horizontem nad 3 roky či konzervativní klienty s delším horizontem se stále hodí smíšené fondy jako je například Partners Universe 6, protože manažer fondu je na situaci na trzích připraven a využívá různé instrumenty pro zvýšení dlouhodobého potenciálu fondu, které jsou malým investorům často nedostupné (krátká pozice v dluhopisech, zajištění cizoměnových investic, lepší možnost diverzifikace, apod.)
 

Autor: Martin Mašát, portfolio manažer, Partners investiční společnost, a.s.

- MgA. Jan Tihelka -

Kontaktujte mne ještě dnes: 777061218