Novinky v oblasti daňových předpisů pro rok 2017

Od ledna 2017 se výrazně zvyšuje státem poskytovaná daňová podpora životní pojištění a penzijního připojištění, resp. doplňkového penzijního spoření.

  

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 Daňové zvýhodnění za vlastní platby:

o Navýšení částky, která umožňuje snížit daňový základ z 12 tis. na 24 tis. Kč (čistého nově až 3 600 Kč/rok)

 

Příspěvky zaměstnavatele:

o Navýšení ročního maximálního limitu z 30 tis. nově na 50 tis. Kč, měsíčně tedy 4 166 Kč (nyní „jen“ 2 500 Kč).

o pozn: i v roce 2017 budou platit u příspěvků zaměstnavatele na ŽP přísnější „dodaňovací“ pravidla při předčasném ukončení smlouvy. Na rozdíl od penzijka se v rámci ŽP dodaňují všechny příspěvky, které na smlouvu přišly. Nikoliv tedy jen to, co klient ze smlouvy dostane přes odkupné.

 

Daňová uznatelnost:

o Daňové zvýhodnění se týká pouze jediného rizika – smrti. Žádné jiné pojištění/připojištění není daňově uznatelné. Zvýhodnění se vztahuje i na platby na tzv. investiční složku smlouvy. Daňové zvýhodnění platí i pro mimořádné pojistné. To vše platí pouze za předpokladu, že se jedná o smlouvu v režimu s daňovým zvýhodněním (=bez možnosti částečných odkupů) 

  

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ / DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

 Daňové zvýhodnění za vlastní platby:

o Navýšení částky, která umožňuje snížit daňový základ z 12 tis. na 24 tis.Kč (čistého 3 600 Kč/rok).

o Daňové zvýhodnění se týká pouze plateb, které překročily částku 12 000 Kč. Pro čerpání maximálního státního zvýhodnění bude od ledna optimální platba 3 000 Kč.

o U státních příspěvků se nemění nic, maximum je i nadále 230 Kč měsíčně.

 

Příspěvky zaměstnavatele:

o Navýšení ročního maximálního limitu z 30 tis. nově na 50 tis. Kč, měsíčně tedy 4 166 Kč (nyní „jen“ 2 500 Kč).

Pro přehlednost připojuji i sumarizaci daňových výhod penzijních produktů - tabulka v příloze.

- MgA. Jan Tihelka -

Kontaktujte mne ještě dnes: 777061218